Monday, March 21, 2011

Ini Satu Permulaan

Kedatangan ke Frankfurt Germany pada 1 Ogos 2010 memang merupakan permulaan pada kehidupanku setelah melalui pelbagai pengalaman hidup di tanah air sendiri.

No comments:

Post a Comment